Trang chủ / Chính sách đổi / trả hàng hoá

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG HOÁ

 

- Hiện tại công ty không có chính sách đổi, trả hàng hoá / dịch vụ.

- Hàng hoá, dịch vụ đã mua rồi không chấp nhận đổi/trả hay hoàn tiền.

Tin tức