Trang chủ / Chính sách thanh toán

QUI ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN


 Hiện tại công ty Đông Tây Online cung cấp phương thức thanh toán trực tuyến cho tất cả các hoạt động giao dịch - mua hàng thông qua http://dongtayonline.vn/

Tin tức