Trang chủ / Đăng nhập
Đăng nhập hệ thống
Hướng Dẫn

         "Dịch vụ Đông Tây Online" là dịch vụ mới lần đầu tiên có tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong vấn đề nhân sự kế toán, ổn định hồ sơ pháp lý về thuế. Đặc biệt bạn không cần có chuyên môn kế toán, bạn chỉ cần thực hiện 04 bước đơn giản sau là đã có một file báo cáo thuế hoàn chỉnh để nộp cơ quan thuế hàng tháng hoặc quý.


♦ Bước 1: Tạo tài khoản mới.

  

♦Bước 2: Sau khi đăng nhập bạn chọn “Bước: Gửi file đến Đông Tây Online” để gửi hóa đơn mua vào và bán ra. (Chú ý: Thời hạn gửi hoá đơn từ ngày 01 đến hết ngày 18 hàng tháng).


♦ Bước 3: Bạn chọn “Bước: Nhận kết quả” để tải về file Báo cáo thuế hoàn chỉnh (05 ngày sau khi bạn gửi hoá đơn đến Đông Tây Online)


♦ Bước 4: Bạn chọn “Bước: Nộp tờ khai” cho chi cục thuế.

 

1
2
Gửi file đến Đông Tây
3
Nhận kết quả
4
Nộp tờ khai
Tin tức