Trang chủ / Cách Xây Dựng Thang Bảng Lương 2016

CÁCH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

 

 

1. Mức lương thấp nhất (Bậc 1):

- Lao động phổ thông (chưa qua đào tạo, học nghề) : tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.

- Nếu là lao động đã đào tạo, học nghề : tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

VD:  Mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.500.000 + (3.500.000 X 7%) = 3.745.000

- Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%

VD:Mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.745.000 + (3.745.000 X 5%)  = 3.932.250


Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2016 Mức tiền lương tháng đóng BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương.

-Năm 2016 mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên và cũng yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động (Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP)


 Mức lương tối thiểu vùng mới nhất:

- Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).


2. Khoảng cách giữa các Bậc:

- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%, đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng.

VD: Bậc 1 là: 4.000.000. Như vậy bậc 2 phải là: = 4.000.000 + (4.000.000 x 5%) = 4.200.000 

 - Mức lương từ bậc 3 đến bậc 7 bạn cũng tính tương tự như vậy.


Chúc các bn thành công!

Thông tin khác
Tin tức