Trang chủ / Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH lần đầu

      HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU       Theo quy định của nhà nước chủ doanh nghiệp phải đăng kí tham gia bảo hiểm xã hội cho những nhân viên đã kí hợp đồng không thời hạn hoặc hợp đồng có đủ thời hạn từ 3 tháng trở lên. Bạn đang cảm thấy lúng túng vì lần đầu tham gia bảo hiểm xã hội, không biết trình tự như thế nào? Thủ tục ra sao?

 

    Hôm nay, Công Ty Đông Tây Online xin chia sẻ kinh nghiệm về việc hướng dẫn đăng kí tham gia BHXH lần đầu tiên để giúp cho doanh nghiệp thuận lợi đăng kí, cũng như tiết kiệm được thời gian.


 

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH lần đầu

 

 

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:


B1: Chuẩn bị hồ sơ:


 Truy cập vào web: http://bhxhtphcm.gov.vn chọn thủ tục hồ sơ một cửa => thủ tục hồ sơ một cửa BHXH, BHYT, BHTN => tải các mẫu văn bản sau:


-  Danh sách tham gia BHXH, BHYT mẫu DO2 -TS ( 1bản).


-  Phiếu ĐK tham gia BHXH, BHYT  mẫu 01/ DKBB (1 bản).


-  Phiếu giao nhận hồ sơ đăng kí BHXH, BHYT bắt buộc mẫu tb3085-101.


- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT mẫu (1người/1bản).


-  Văn bản giải trình mẫu D01b-TS (1bản) (Lưu ý: văn bản này chỉ áp dụng đối với những đơn vị tham gia đóng BHXH chậm so vơi thời gian đăng kí của giấy phép kinh doanh).


B2: Điền đầy đủ thông tin vào các hồ sơ :


-   Làm hợp đồng lao động với  những viên sẽ tham gia đóng BHXH, BHYT (Lưu ý: mức lương để tham gia bảo hiểm xã hội đã thay đổi: đối với những người có chuyên môn phải từ 3.745.000 đ/tháng trở lên).


-    Đối với mẫu DO2-TS:


  • Điền tháng bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội vào.

 

  • Điền đầy đủ thông tin người lao động sã tham gia BHXH, BHYT vào mục báo tăng.

 

  • Riêng cột số định danh bỏ trống: do công ty mới tham gia lần đầu nên không có.

 

-   Mẫu 01/ĐKBB: điền đầy đủ thông tin cần kê khai.


-  Mẫu PGNHS 101: điền thông tin công ty, và địa chỉ mà mình muốn bảo hiểm xã hội gửi trả kết quả về. Đồng thời, liệt kê số lượng những hồ sơ mình sẽ nộp.


-  Mẫu TK1-TS : (1 người/1bản):


  • Điền đầy đủ thông tin của người lao động vào.

 

  • Số định danh: nếu người lao động đã tham gia BHXH trước thì ghi số sổ BHXH vào. Còn mới tham gia lần đầu thì bỏ trống.

 

  • Nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu:

 

+ Chỉ với những người mới tham gia lần đầu thì tự chọn bệnh viện (tham khảo: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc/7/co-so-kcb-tai-tphcm-nhan-dang-ky-kcb-bd-nam-2016 để điền chính xác thông tin).

 

+ Với những người đã từng đăng kí trước đây: nếu không thay đổi thông tin muốn chuyển sang bênh viện khác, thì điền thông tin bênh viện đã đăng kí KCB ban đầu.


-   Văn bản giải trình: DO1b-TS:


  • Mã số quản lý: để trống

 

  •    Nội dung: doanh nghiệp đăng kí tham gia bảo hiểm lần đầu cho … (bao nhiêu nhân viên đó) với tổng quỹ lương (công tất cả số lương nhân viên tham gia lại).

 

  •    Lý do: Từ tháng ... đến tháng ... do công ty mới thành lập, bước đầu chuẩn bị cho việc kinh doanh, không có lao động chính thức làm việc nên không tham gia đóng Bảo Hiểm Xã Hội. Đến  nay tình hình mới ổn định nên mới bắt đầu tuyển dụng lao động và ký loại hợp đồng không thời hạn. Nay công ty xin đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho nhân viên từ tháng ...

 

  • Hồ sơ gồm có: liệt kê những hồ sơ sẽ gửi ra

 

B3: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đi nộp:


-  Giấy phép đăng kí kinh doanh (bản sao/1bản).


-   DO2 -TS ( 1bản).


-   HĐLĐ bản sao (1người/1bản).


-   Phiếu ĐK tham gia 01/DKBB (1 bản).


-   Phiếu giao nhận hồ sơ 101 (2bản).


-   Tờ khai TK1-TS (1người/1bản).


-    Văn bản giải trình mẫu  D01b-TS (1bản).


=> Nộp trực tiếp tại bộ phần một cửa của BHXH Quận/Huyện đơn vị đang công tác.


    Đăng kí  xong về gửi mail mẫu DO2 - TS + biên lai thu tiền + mẫu thông tin (bảo hiểm xã hội sẽ gửi về để làm sau đó nộp lại qua mail của BHXH (BHXH sẽ cung cấp địa chỉ mail để gửi về).


 Hạn kết quả: trong vòng 20 ngày.


Kết quả: sẽ được gửi trả qua bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.


    Lưu ý: sau khi đăng ký xong, sẽ được cung cấp một mã đơn vị, sau này khi có sự thay đổi như tăng, giảm, điều chỉnh… về số lượng tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp sẽ nộp kê khai qua cổng điện tử chứ không cần phải đến nộp trực tiếp nữa.

 

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn báo giảm BHXH qua mạng tại:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/huo%CC%81ng-da%CC%83n-ba%CC%81o-gia%CC%89m-bhxh-tren-pha%CC%80n-me%CC%80m-ebhxh-412.html 


Ngoài  ra, nếu doanh nghiệp bạn không có thời gian, cần  một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả hãy tham khảo dịch vụ của chúng tôi tại:http://dongtayonline.vn/dich-vu/dang-ky-bao-hiem-xa-hoi-266.1.html

 

Hi vọng với bài hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH lần đầu  hữu ích cho các bạn.


Chúc các bạn thành công.


Trân trọng ./.

 

Thông tin khác
Tin tức