Trang chủ / Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ KHAI THUẾ VÀ KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ 


    Kể từ ngày 23/11/2015, theo công văn số 4943/TCT-KK của tổng cục thuế đã hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế. Tuy nhiên, nó vẫn khá phức tạp, và gây khó khăn trong quá trình thực hiện khiến cho các doanh nghiệp vẫn còn phải đau đầu, mỗi khi đến kỳ kê khai thuế hoặc hồ sơ kê khai bị sai vẫn chưa biết cách điều chỉnh như thế nào cho hợp lý .


      Hôm nay, Đông Tây Online  xin chia sẽ về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế để giúp các bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn khi gặp những rắc rối phát sinh về việc kê khai thuế như sau:

 

Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế

 

 

B1: Thời hạn kê khai thuế và kê khai bổ sung:

 

Tờ Khai

Hạn nộp

Theo tháng

Theo Quý

Theo Năm

Nộp bổ sung

Thuế GTGT

Ngày 20 của tháng tiếp theo

Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

Ngày 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào, không  phụ vào thời hạn của lần nộp hồ sơ khai thuế tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế có lịch thanh tra, kiểm tra thuế.

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ngày 20 của tháng tiếp theo

Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

Ngày 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch

 

 

     Lưu ý:


 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ngày, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

 • Nguyên tắc nhận hồ sơ HSKT: chỉ nhận HSKT bổ sung khi đã nhận HSKT chính thức, HSKT bổ sung lần sau phải có số lần bổ sung lớn hơn HSKT bổ sung đã nhận trước đó.

 

 • Trường hợp trong thời hạn quy định người nộp thuế chưa nộp HSKT, sau đó người nộp thuế mới nộp HSKT thì HSKT nộp lần đầu tiên sau khi hết thời hạn nộp HSKT có đánh dấu “Lần đầu” gọi là HSKT chính thức nộp chậm.

 

Các bạn có thể tham khảo mức nộp phạt chậm hồ sơ khai thuế tại: http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/muc-phat-nop-cham-to-khai-thue-gtgt-tncn-tndn-mon-bai-184.html


- Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, doanh nghiệp phát hiện ra hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót, thì được kê khai bổ sung và điều chỉnh hồ sơ.


- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung Điều chỉnh chỉ tiêu trên tờ khai mà chỉ tiêu này được tổng hợp từ phụ lục thì khi nộp hồ sơ khai bổ sung phải gửi kèm theo các phụ lục giải trình.

 

B2: Kê khai bổ sung và điều chỉnh hồ sơ khai thuế:


Khi phát hiện sai sót sẽ có 2 thời điểm như sau:


I.  Phát hiện hồ sơ kê sai bị sai nhưng trong thời hạn nộp tờ khai:


  Khi phát hiện sai sót (dù là sai tiền thuế hay sai không thay đổi tiền thuế) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì theo quy định:


- Hồ sơ khai thuế (HSKT) nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” (chỉ tiêu 02) gọi là HSKT chính thức. Trường hợp người nộp thuế nộp nhiều HSKT trong thời hạn quy định có đánh dấu “Lần đầu” thì HSKT nộp cuối cùng trước khi hết hạn gọi là HSKT chính thức.


Ví dụ: Người nộp thuế nộp 03 tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Lần đầu” của kỳ tính thuế tháng 06/2016  vào các ngày 15/7/2016, 17/7/2016, 20/7/2016 thì tờ khai nộp ngày 20/7/2016 là HSKT chính thức của kỳ tính thuế tháng 03/2015.


 Vậy ta không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại vậy là xong. (Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng).


II. Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế:


1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:


Những lỗi sai như: Sai ngày tháng, sai tên địa chỉ công ty mua hàng, sai MST, sai tên hàng, sai tên người mua hàng …


Cách xử lý: không lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS.


Bước 1: Vào trực tiếp kỳ kê khai sai -> Vào Tờ khai sai -> Vào phụ lục kê khai sai -> Sửa lại cho đúng.


Bước 2: Làm hồ sơ gửi lên cơ quan thuế gồm:


- Tờ khai và các phụ lục kèm theo của kỳ kê khai sai. (Tờ khai cũ lúc đầu mà các bạn đã nộp cho cơ quan thuế).


- Tờ khai và các phụ lục kèm theo đã được điều chỉnh đúng. (Tờ khai mới điều chỉnh).


- Công văn giải trình sai sót.


2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:

  

     Kê khai hóa đơn bỏ sót hoặc điều chỉnh hóa đơn:


   Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào hoặc ra khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.


 •  Đối với người mua (hơn đầu vào bị sót): thời điểm phát hiện ra hóa đơn đầu vào của kỳ nào thì làm hồ sơ bổ sung hóa đơn của kỳ đó.

 

 •  Đối với người bán (hóa đơn đầu ra bị sót): hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, Điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

 

 •  Đối với việc điều chỉnh hóa đơn: trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. 

 

 •  Hóa đơn ghi rõ Điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn Điều chỉnh, người bán và người mua kê khai Điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn Điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

 

  Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo cách điều chỉnh hóa đơn GTGT khi bị viết sai sót tại:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/cach-xu-ly-hoa-don-gtgt-vie%CC%81t-sai--189.html


Những lỗi sai như: sai tiền thuế, sai giá trị hàng hóa, hóa đơn bị hoàn trả, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …


     Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Chọn “Tờ khai bổ sung”, màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới:

 

Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế

 

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”.


Nếu sai sót ở hóa đơn đầu vào: kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: chỉ tiêu [23], [24] và [25]. (Như hình) Nhớ là phải nhập vào cả 3 chỉ tiêu nhé.

 

 

Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế

 

Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: chỉ tiêu [29] đến [33].  

 

 

Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế

 

- Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS”.


Bước 3: Click vào “KHBS” phía dưới, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

 

- Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: chỉ tiêu [40] và chỉ tiêu [43].

 

Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế

 

 

a. Nếu chỉ tiêu [40] < 0 là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ).


Cách xử lý:


- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.


- Các bạn có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng các bạn phải theo dõi bên ngoài).


Chú ý: Không được nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.


b. Nếu chỉ tiêu [40] > 0 là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ).


Cách xử lý:


- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.


- Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và công văn giải trình sai sót (nếu có).


c. Nếu chỉ tiêu [43] < 0 là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).


Cách xử lý:


- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.


- Nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.


d. Nếu chỉ tiêu [43] > 0 là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung)


Cách xử lý:


- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.


- Làm công văn giải trình (nếu có).


- Nhập số tiền ở chỉ tiêu [43]  của tờ khai bổ sung KHBS trên vào chỉ tiêu [38] của tháng làm thuế tiếp theo.


  Chú ý: Những hóa đơn đầu vào nếu bạn bỏ sót quên không kê khai thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (Nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra).


   Để có thể giảm thiểu rủi ro hoặc tránh những vướng mắc khi cơ quan thuế đến doanh nghiệp kiểm tra vì những thiếu sót trong quá trình làm báo cáo thuế do không năm rõ cách thức, hay nộp sai hồ sơ kê khai thuế, hãy để chúng san sẻ nỗi lo cùng bạn bằng cách tham khảo dịch vụ tiên ích của chúng tôi tại: http://dongtayonline.vn/dich-vu/bao-cao-thue-tron-goi-298.1.html


  Với những hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ thuế khi xảy ra khi cần bổ sung hoặc điều chỉnh hóa đơn sẽ giúp các bạn có phương hướng cũng như cách thức cần thực hiện khi gặp sai xót tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cần phải lưu ý dưới đây:


      III.  Trường hợp khác:


       1.  Khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư:


- Trường hợp người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT.


- Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (kê khai tờ khai 01/GTGT) có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư (kê khai tờ khai 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.


Hồ sơ khai thuế GTGT gồm:


 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư: mẫu 02/GTKT.

 

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ HHMV – mẫu 01/2GTGT.

 

 • Các tài liệu giải trình kèm theo (nếu có).

 

Sau khi nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế (tờ khai 01/GTGT và tờ khai 02/GTGT), nếu phát hiện sai sót thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “thuế giá trị gia tăng” -> Chọn “ thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư – 02/GTKT” -> Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Chọn “Tờ khai bổ sung”.


Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”.


Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: chỉ tiêu [24], [25] và [26],  [27]. Có kèm theo mẫu 01/GTKT.


Chỉ tiêu [28a] của mẫu 02/GTKT được đưa qua chỉ tiêu 40b của mẫu 01/GTKT. Tuy nhiên số liệu đưa vào cần được so sánh giữa chỉ tiêu [28] của mẫu 02/GTKT và chỉ tiêu [40a] của mẫu 01/GTKT. Nếu:


 • Chỉ tiêu [28] > chỉ tiêu [40a] thì chỉ được kê chỉ tiêu [28a] = chỉ tiêu [40a].

 

 • Chỉ tiêu [28]  < chỉ tiêu [40a thì thì chỉ được kê khai chỉ tiêu [28a] = chỉ tiêu [28].

 

Chỉ tiêu 29: “thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư: được xác định bằng: [29]= [21] + [28] – [28a].

 

Chỉ tiêu 30: “số thuế GTGT của dự án đề nghị giảm trong kỳ” dựa theo nguyên tắc:


Chỉ tiêu [29] > 200 triệu đồng. Ngược lại chỉ được áp dụng với dự án đầu tư được 1 năm trở lên.


Chỉ tiêu [31] “thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ”: là số thuế GTGT còn được khấu trừ đến thời điểm bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế.


Chỉ tiêu [32] “thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau”: được xác định bằng: [32]= [29] – [30] – [31].


 Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “01/GTKT” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.


   Trường hợp người nộp thuế đang trong quá trình đầu tư có phát sinh doanh thu từ hoạt động đầu tư (bán phế liệu, bán sản phẩm chạy thử,...) thì người nộp thuế kê khai doanh thu phát sinh từ hoạt động đầu tư vào tờ khai 01/GTGT và phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phát sinh trên tờ khai 01/GTGT. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 01/GTGT.


    2.  Những trường hợp được khai “điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước” trên tờ khai:


-    Trường hợp người nộp thuế đã đề nghị hoàn và được giải quyết hoàn thuế: căn cứ Thông báo không được hoàn của cơ quan thuế, người nộp thuế kê khai số thuế được chuyển khấu trừ tiếp vào chỉ tiêu [38]  trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được thông báo của cơ quan thuế.

 

-  Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư khi nhận bàn giao số thuế GTGT từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào chỉ tiêu chỉ tiêu [38]  trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn giao.


-   Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư < 300 triệu đồng thì kê khai số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào chỉ tiêu [38] trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.


-  Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu chỉ tiêu [38]  trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

 

  Trên đây là những hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế dựa trên công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 để các bạn tham khảo, mong rằng nó sẽ hữu ích cho các bạn.


 Các bạn có thể tham khảo các lại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong năm tại:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/cac-loai-thue-ma-doanh-nghiep-can-nop-trong-nam-243.html để kê khai nộp đầy đủ thủ tục với cơ quan thuế nhằm giúp cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, tránh những vướng mắc về sau.

 

Chúc các bạn thành công!


Thân ái ./.

 

Thông tin khác
Tin tức