Trang chủ / Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê

HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ


   Theo quy định tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg (ngày 30/11) phải nộp báo cáo thống kê tháng, quý, 6 tháng, năm, cho tổng cục thống kê, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa biết cần nộp những gì? và phải nộp như thế nào?


  Hôm nay, Công Ty Đông Tây Online xin chia sẻ kinh nghiệm về việc hướng dẫn nộp báo cáo thống kê như sau:

 

Huong-dan-nop-bao-cao-thong-ke

 

Báo cáo tháng:


1. Đối tượng:


-  Áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong các ngành: khai khoáng, công nghiệp chế biến, điện, khí đốt, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, vận tải kho bãi, thương mại và dịch vụ.


-  Chỉ tiêu báo cáo: hàng tháng các doanh nghiệp phải báo cáo các chỉ tiêu sau:


 • Doanh thu thuần theo ngành hoạt động.

 

 • Số lượng/sản lượng sản phẩm theo ngành hoạt động.

 

-  Ngoài ra, đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất/nhập khẩu hàng hóa phải báo cáo các chỉ tiêu: lượng và giá trị hàng hóa xuất/nhập khẩu phân theo nước và mặt hàng.


-  Đối với doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phải báo cáo các chỉ tiêu: vốn điều lệ, vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách.


2.  Phương thức:


-  Tải mẫu Phiếu số: 01/CN_NQD từ phòng thống kê gửi về.


-  Dựa trên sổ sách của tháng đó và sổ sách tháng liền kề năm trước điền đầy đủ thông tin vào.


-  Chuyển sang file pdf rồi ký offline.


-  Nộp qua mail của cục thống kê tại đơn vị đang công tác.


  Hạn nộp: trước ngày 12 hàng tháng

 

Xem thêm: http://dongtayonline.vn/dich-vu/bao-cao-thue-hang-thang-uy-tin-263.1.html.


* Báo cáo 6 tháng:


1)  Đối tượng:


-  Áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.


-  Báo cáo 6 tháng về hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.


-  Các chỉ tiêu báo cáo bao gồm:


 • Doanh nghiệp có hoạt động trồng trọt phải báo cáo các chỉ tiêu: diện tích gieo trồng cây hàng năm và diện tích cây lâu năm hiện có.

 

 • Doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi phải báo cáo các chỉ tiêu: số lượng và sản lượng một số vật nuôi chủ yếu.

 

 • Doanh nghiệp có hoạt động lâm nghiệp phải báo cáo các chỉ tiêu: diện tích rừng trồng; sản lượng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

 

 • Doanh nghiệp có hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản phải báo cáo các chỉ tiêu: sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác.

 

2)     Phương thức


- Tải mẫu báo cáo lao động và thu nhập - mẫu số 03-CS/LĐTN.


 Hạn nộp: ngày 12 tháng 6 và ngày 12 tháng 12 .


 Báo cáo 6 tháng về số lượng và sản phẩm chăn nuôi vào ngày 12 tháng 4.


Báo cáo quý:


1. Đối tượng: 


   Áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng; doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài, hoặc doanh nghiệp là chủ đầu tư.


Các chỉ tiêu phải báo cáo bao gồm:


 • Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng phải báo cáo các chỉ tiêu giá trị sản xuất xây dựng chia theo loại công trình.

 

 • Doanh nghiệp có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài phải báo cáo các chỉ tiêu giá trị thu/chi theo loại dịch vụ.

 

 •  Doanh nghiệp là chủ đầu tư phải báo cáo các chỉ tiêu: vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư.

 

2. Phương thức:

 

- Báo cáo vốn đầu tư thực hiện - mẫu số 02-CS/VĐTƯ.


- Báo cáo hoạt động xây dựng - mẫu số 02-CS/HĐXD.


 Hạn nộp: ngày 12 tháng cuối quý

 

Báo cáo năm:


1. Đối tượng:


Báo cáo năm được áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.


 Những chỉ tiêu chung áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp:


 • Thông tin định danh của doanh nghiệp.

 

 • Các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm doanh thu chia theo ngành hoạt động, thuế và các khoản phí, lệ phí nộp ngân sách, lợi nhuận.

 

 • Lao động và thu nhập của người lao động; đóng góp của doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

 

 • Vốn đầu tư thực hiện trong năm chia theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư; Các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường.

 

 •  Các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

 

 • Các chỉ tiêu phản ánh tình hình xử lý rác thải doanh nghiệp và bảo vệ môi trường...

 

2. Phương thức:


Tải mẫu:


-  Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh - mẫu số 04-CS/SXKD.

 

-  Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp - mẫu số 04-CS/SXCN.


-  Báo cáo hoạt động xây dựng - mẫu số 04-CS/HĐXD. 


-  Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ - mẫu số 04-CS/GVĐL.


-  Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hoá - mẫu số 04-CS/XKHH.


-  Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hoá - mẫu số 04 -CS/NKHH.


-  Báo cáo công trình hạng mục công trình thực hiện trong năm - mẫu số 04-CS/SPXD. 


 Hạn nộp: ngày 31 tháng 3 năm sau báo cáo năm đối với hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản: ước năm vào ngày 12 tháng 12 và chính thức năm vào ngày 25 tháng 1 năm sau. Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi vào ngày 12 tháng 10.


Các bạn có thể tham khảo cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/lam-sao-lap-ban-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-247.html


Trên đây là những hướng dẫn nộp báo cáo thống kê cho quý doanh nghiệp. Hy vọng bài viết này hữu ích cho các bạn.


Chúc các bạn thành công!


Thân ái /./

 

Thông tin khác
Tin tức