Trang chủ / Hướng dẫn đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn khi chuyển địa điểm mới

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM MỚI

 

     Doanh nghiệp các bạn vừa mới chuyển địa điểm công ty, các bạn đang băn khoăn  không biết nên làm thế nào để đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế.


      Nay Công Ty Đông Tây Online xin chia sẻ kinh nghiệm về việc hướng dẫn đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn khi chuyển địa điểm mới như sau:

 

 

hướng dẫn đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn khi chuyển địa điểm mới


 

B1: Chuẩn bị hồ sơ:


  Vào chương trình HTKT  nhập MST của công ty vào nhấp OK chọn mục Hóa Đơn:


-        Chọn BKHĐ chưa sử dụng của cá nhân tổ chức (BK01/AC) ð nhập ngày tháng năm bấm ok:

 

 • Mã hóa đơn: chọn mã hóa đơn của công ty mình

 

 • Mẫu hóa đơn: nhập vào

 

 • Kí hiệu của hóa đơn: nhập vào

 

 • Từ số  đến số: hóa đơn chưa sử dụng của công ty khi chuyển đi

 

Sau đó bấm vào nút ghi khi báo “ghi dữ liệu thành công” ta chọn “kết xuất XML”  rồi tạo thư mục lưu vào. Tiếp đến:


-        Thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC) ta nhập ngày tháng năm bấm ok:


 • Ngày đã có thông báo phát hành hóa đơn: là ngày công ty bắt đầu đăng kí sử dụng hóa đơn lần đầu

 

 • Chọn thông tin thay đổi chọn địa chỉ trụ sở chính

 

 • Thông tin cũ: nhập thông tin địa chỉ cũ vaò

 

 • Thông tin mới: nhập thông tin địa chỉ mới vào

 

 • Tên cơ quan tiếp nhận thông báo: chi cục thuế nơi chuyển đến 

 

Sau đó bấm vào nút ghi khi báo “ghi dữ liệu thành công” ta chọn “kết xuất XML”  lưu ở thư mục đã tạo trước đó


-        Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)  kèm phụ  lục 3 thông tư 39/2014/TT-BCT:


 • Tên hóa đơn, kí hiệu, mẫu hóa đơn: nhập vào

 

 • Tổng số tồn đầu kì: từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu

 

 • Số lượng đã sử dụng: nhập vào

 

 • Kéo xuống tồn cuối kì: xem đã đúng với số hóa đơn còn lại của mình chưa

 

 • Ở phụ lục số 3: nhập tương tự. Từ số đến số: là số tồn cuối kì của công ty mình

 

Sau đó bấm vào nút ghi khi báo “ghi dữ liệu thành công” ta chọn “kết xuất XML”  lưu ở thư mục đã tạo trước đó.


B2: Kê khai qua mạng:

    

Cắm thiết bị token vào máy tính, vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn (chỉ sử dụng trình duyệt web Internet Explorer)


-        Chọn mục  nộp tờ khai rồi chọn tệp tờ khai (chọn những tờ khai ban nãy vừa kết  xuất) rồi  kí điện tử và nộp tờ khai


-        Chọn mục tra cứu: nhập ngày vừa nộp vào kiểm tra đã có thông báo xác nhận của cơ quan thuế chưa. Đã có là hoàn tất thủ tục kê khai qua mạng


B3: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp trực tiếp cho cơ quan thuế:


Các bạn chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:


 • Hóa đơn đơn mẫu ( có đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn)

 

 • Thông báo phát hành hóa đơn của cơ quan thuế nơi chuyển đi ( bản photo)

 

 • In Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) kèm phụ lục số 3 đi đóng dấu tiếp nhận cơ quan thuế nơi chuyển đi rồi in ra 1 bản photo

 

 • In bảng thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC) làm lúc nãy rồi đóng dấu xác nhận (2 bản)

 

 • In bảng kê chưa sư dụng hóa đơn (BK01/AC) làm lúc nãy ra rồi đóng dấu xác nhận (2bản)

 

     Nộp tất cả hồ sơ trên về chi cục thuế nơi chuyển đến 

Với bài hướng dẫn đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn khi chuyển địa điểm mới sẽ giúp các bạn có thể nhanh chóng hoàn thành sớm công việc, cũng như đảm bảo độ chính xác cao, không mất công lui tới với cơ quan thuế. Ngoài ra còn một phần lưu ý nhỏ như sau:


Lưu ý: Riêng những doanh nghiệp không muốn sử dụng hết số hóa đơn thì phải làm thông báo hủy hóa đơn và gửi kết quả hủy chơ cơ quan thuế nơi chuyển đi. Đồng thời phải nộp thêm thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đến.


Các bạn có thể tham khảo về thủ tục thông báo phát hành hóa đơn tại: http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/huong-dan-lam-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-386.html


Hy vọng với bài hướng dẫn đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn khi chuyển địa điểm mới sẽ hữu ích cho các bạn!


Chúc các bạn thành công!


Thân ái ./.

Thông tin khác
Tin tức