Trang chủ / Hướng dẫn xây dựng bảng lương 2015

CÁCH XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG 2015


Lương tháng không chỉ là vấn đề quan trọng đối với nhân viên mà còn là điều đáng quan tâm của chủ doanh nghiệp. Xây dựng một thang bảng lương phải bắt đầu từ đâu, như thế nào thì chính xác và đầy đủ? Đông Tây Online xin giới thiệu bài viết “Cách xây dựng thang bảng lương 2015” nhằm đem đến cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề trên.

 

Một bảng lương mẫu

 

Hồ sơ xây dựng bảng lương


Hồ sơ xây dựng thang bảng lương được quy định tại điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ bao gồm: 


1. Hệ thống thang bảng lương.


2. Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương.


3. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.


4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương.


5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ.


6. Quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu, nhưng rất quan trọng khi quyết toán thuế)


Cách xây dựng thang bảng lương:


TÊN ĐƠN VỊ: …


NGÀNH NGHỀ: …


ĐỊA CHỈ: …


MÃ SỐ THUẾ: …


HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

-------------


I/ Mức lương tối thiểu:


Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.100.000 đồng/tháng.


II/ Hệ thống thang lương, bảng lương:


Đơn vị tính: Nghìn đồng


CHỨC DANH
CÔNG VIỆC

BẬC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

01. Giám đốc
- Mức lương

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Phó Giám đốc 
- Mức lương

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Kế toán trưởng
- Mức lương

 

 

 

 

 

 

 

 

04. NV Kinh Doanh
- Mức lương

 

 

 

 

 

 

 

  


..., ngày ..., tháng ..., 2015

Đại diện công ty

(Ký tên và đóng dấu vào đây)


- Chỉ cần xây dựng bậc 1: bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng (Đây là mức lương căn cứ để khai tham gia bảo hiểm), bậc sau chênh bậc trước khoảng 5%


- Làm hồ sơ gồm 2 bộ, phải có dấu giáp lai giữa các trang.


Lưu ý:


Khi có sự thay đổi về mức lương hoặc doanh nghiệp mới thành lập thì phải xây dựng lại thang bảng lương.  


Đây chỉ là mức lương cơ bản để doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho nhân viên, nên chúng ta sẽ xây dựng mức lương này thấp. Còn lương thực tế phải trả cho người lao động có thể cho tăng lên ở các khoản, phụ cấp, trợ cấp, thưởng… (nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật).

 

Những chú ý khi xây dựng thang bảng lương:


1. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề


Phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, phát triển tài năng, tích lũy kinh nghiệm, nhưng ít nhất bằng 5%.


VD: Bậc 1 là: 4.900.000 => Bậc 2 = 4.900.000 + (4.900.000 x 5%) = 5.145.000.


2. Mức lương thấp nhất (khởi điểm)


Mức lương khởi điểm của nhân viên trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trách nhiệm, kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng để thực hiện công việc hoặc chức danh trong đó:  


+ Mức lương thấp nhất của lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.


VD: Công ty thuộc vùng 1, theo quy định Mức lương tối thiểu vùng 1 là: 3.100.000.


Nhân viên kinh doanh (có bằng cao đẳng):

=> Mức lương tối thiểu của NVKD là: 3.100.000 + (3.100.000 X 7%) = 3.317.000.

 

+ Mức lương thấp nhất của lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.


+ Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% hoặc 7% so với bình thường.

 

Chúc các bạn thành công!

Thông tin khác
Tin tức