Trang chủ / Những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm

NHỮNG VIỆC DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CẦN PHẢI LÀM

 

   Doanh nghiệp các bạn vừa mới thành lập, có rất nhiều vấn đề và thủ tục cần phải làm, nhưng các bạn chưa biết phải làm cụ thể những việc gì để tránh những rắc rối có thể phát sinh về sau.

 

   Hôm nay Đông Tây Online  xin chia  sẻ  kinh nghiệm về những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm như sau:

 

 

những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm


B1:  Những việc cần làm:


Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu pháp nhân


Làm hồ sơ đăng ký thuế:


 • Tờ khai đăng ký thuế.

 

 • Kèm theo giấy chứng  nhận đăng ký kinh doanh.

 

 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc.

 

 • Quyết  định bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán.

 

 • Đăng ký hình thức kế toán.

 

 • Đăng ký phương pháp khấu hao  TSCĐ.

 

B2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:


   Làm con dấu: nó là “hiện thân” giá trị pháp lý của của doanh nghiệp  lên mỗi văn bản khi có con dấu xác nhận lên trên.

 

những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm

 


 • Về hình thức, nội dung, số lượng con dấu:

 

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.


   Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, nội dung, hình thức con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cũng như việc quản lý, sử dụng con dấu và các thay đổi có liên quan.

 

 • Về cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp:

 

-   Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu.

 

-   Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp. 

 

 • Về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

 

-  Thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định.


-   Hiện nay, trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã công bố các thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp. Việc thực hiện này đã tạo nên một bước tiến mới về công khai hóa thông tin doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư có thể thuận lợi trong việc tìm hiểu về đối tác kinh doanh của mình.

 

Nếu các bạn chưa tìm ra được nơi khắc dấu an toàn, tiện lợi và nhanh chóng, có thể tham khảo dịch vụ khắc con dấu của chúng tôi tại: http://dongtayonline.vn/dich-vu/dich-vu-khac-dau-45.1.html


     Làm hồ sơ đăng ký thuế:


Thủ tục với cơ quan thuế được xem là rắc rối và phức tạp nhất trong những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm. Nên tôi sẽ nói kĩ về vấn đề này để các bạn có thể nắm rõ, tránh những trường hợp bị phạt do không hiểu rõ.


1. Khai thuế môn bài


Người nộp thuế môn bài nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


Thời hạn nộp thuế môn bài


- Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


-Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).


Mức thuế môn bài: 


 • Doanh nghiệp thành lập ở sáu tháng đầu năm: mức thuế môn bài là cả năm.

 

 • Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ ngày 01/07 đến 31/12): mức thuế môn bài là ½ năm.

 

 

 Đối với các hộ cá thể có thể tham khảo mức đóng thuế môn bài tại đây:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/cac-bac-thue-mon-bai-nam-2015-moi-nhat-180.html

 

 2. Khai thuế GTGT: 


   Căn cứ vào điểm 3c điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 (có hiệu lực từ 01/09/2014) quy định:


"3.c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh".


- Doanh nghiệp mới thành lập mà tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


- Doanh nghiệp mới thành lập mà không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp


Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý.

 

- Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.


 Lưu ý: Công ty mới thành lập dù không phát sinh nghiệp vụ mua bán, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải làm tờ khai thuế GTGT  nộp cho cơ quan thuế.

 

3. Khai thuế TNDN:


-  Theo thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thì kể thì từ quý 4/2014, doanh nghiệp không phải lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN, mà chỉ nộp tiền thuế TNDN do doanh nghiệp tự tạm tính hằng quý.


- Cuối năm thì nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.


4. Khai thuế TNCN:


Đối với thuế TNCN, các kế toán lưu ý trường hợp thu nhập trả cho người lao động không thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN tức là  mức tiền lương của từng lao động trong công ty nhỏ hơn mức tiền giảm trừ bản thân từ 9 triệu đồng và giảm trừ gia cảnh là 3.6 triệu đồng (nếu có) thì không phải nộp tờ khai tháng/quý (mẫu 02/KK-TNCN), nhưng  vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN).


- Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:


+Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.


+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.


Xem thêm: http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-05kk-tncn-187.html để biết cách lập tờ khai cho chính xác và hiệu quả.


Lưu ý: phải kê khai và nộp thuế môn bài, TNCN, TNDN, GTGT đầy đủ và đúng thời hạn để trách bị phạt. Mức phạt hiện nay các bạn tham khảo tại:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/muc-phat-nop-cham-to-khai-thue-gtgt-tncn-tndn-mon-bai-184.html

 

5. Hóa đơn:


Đặt in (tự in) hoặc mua hoá đơn:

 

 • Nộp mẫu số 06/GTGT: đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của bộ tài chính về cho cơ quan thuế nơi đang vị công tác.

 

 •  Sau khi cơ quan thuế kiểm tra và xác nhận doanh nghiệp thuộc phương pháp khấu trừ hay trực tiếp ta tiếp tục.

 

 • Nếu doanh nghiệp nằm ở diện khấu trừ:

 

-   Nộp công văn xin đặt in (tự in) mẫu 3.14.


-   Cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra doanh nghiệp:


+ Sau 5 ngày cơ quan thuế sẽ đến kiểm tra. Đây là căn cứ để cơ quan thuế đến kiểm tra doanh gnhiệp trước khi cho phép sử dụng hóa đơn đặt in.


-  Nội dung kiểm tra:


  Cán bộ thuế (thuộc chi cục thuế chủ quản) phụ trách địa bàn sẽ đến kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, có thể sẽ gọi điện trước để thông báo cho người đại diện của doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra gồm:


– Đã treo biển tên doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính.


– Văn bản xác nhận quyền sử dụng trụ sở chính (Hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tên chủ doanh nghiệp).


– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.


– Doanh nghiệp có bàn ghế, thiết bị văn phòng, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh hoạt động thực tế.


– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng hoặc đối tác gia công để chứng minh công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn.


  Đối với những doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ trực tiếp thì đến mua hoá đơn tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp hoạt động, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:


 • Bản cam kết (mẫu 3.16): 2 bản.

 

 • Đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu 3.3): 2 bản.

 

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao: 2 bản.

 

 • CMND của người đại diện pháp luật (2 bản).

 

  * Nếu giám đốc không thể tự mua hóa đơn, nhân viên đi thay phải kèm theo giấy ủy quyền (2 bản) + photo CMND của nhân viên đó (2 bản).


 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

 

 • Đem theo con dấu vuông để hoàn tất việc mua hóa đơn.

 

     Tìm nơi đặt in hoặc tự in:

 

Sau khi cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp có thể đặt in hoá đơn thì tìm nhà đặt in để có thể in hóa đơn.


Các bạn có thể tham khảo dịch vụ đặt in hoá đơn tại công ty chúng tôi tại:http://dongtayonline.vn/dich-vu/in-hoa-don-gtgt-51.1.html.


   Làm thủ tục thông báo phát hành hoá đơn:


Sau khi đặt in hoá đơn có mẫu hoá đơn và hợp đồng bạn làm thông báo phát hành và sử dụng hoá đơn với chi cục thuế.


Chi tiết xem tại:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/huong-dan-thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-404.html

 

   Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: 


 Căn cứ vào điều 27 thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:


"Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại điều 11 thông tư này thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng."


  Bạn nộp theo mẫu BC26/AC.

 

6  Tài khoản ngân hàng 


 •  Theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị thanh toán > 20 triệu bắt buộc phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

 

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng, công ty phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

 

7  Lao động và BHXH:


Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: kế toán lên trực tiếp cơ quan BHXH nơi đơn vị đang công tác để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động trong công ty.


 Chi tiết về hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại:http://dongtayonline.vn/thu-vien-hoc-tap/huo%CC%81ng-da%CC%83n-dang-ky%CC%81-tham-gia-bhxh-la%CC%80n-da%CC%80u-416.html.

 

8  Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định:


Khi mua TSCD mới thì kế toán cần lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

 

* Đối với giấy quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng các bạn có thể tải biểu mẫu trên mạng về nhập đầy đủ thông tin, rồi in ra làm mỗi tờ 2 bản và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp.

 

Hy vọng với bài hướng dẫn những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm hữu ích cho các bạn.


Chúc các bạn thành công.


Thân ái ./.

 

Thông tin khác
Tin tức