Trang chủ / Quy định về đóng các khoản Bảo hiểm theo lương năm 2015

CÁC KHOẢN BẢO HIỂM THEO LƯƠNG MỚI NHẤT NĂM 2015 

 

Mặc dù không thay đổi tỷ lệ trích các khoản trích theo lương nhưng mức lương tối thiểu vùng năm 2015 lại tăng lên khá nhiều so với năm 2014 nên làm cho số tiền đóng các khoản bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm cũng sẽ tăng. Đông Tây Online sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin về tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo Hiểm năm 2015. Cụ thể như sau:

 

 Quy định về tỷ lệ đóng Bảo hiểm theo lương năm 2015

 

Loại Bảo Hiểm tham gia

Doanh nghiệp (%)

Người lao động (%)  

 Cộng

Bảo Hiểm Xã Hội

18

8

26

Bảo Hiểm Y Tế

3

1,5

4,5

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

1

1

2

Kinh Phí Công Đoàn

2

 

2

Cộng

24

10,5

34,5

 

Quy định trích nộp: 


 1. Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 


Đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.


2. Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.


- Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.


- Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.


Mức xử phạt vi phạm quy định đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 


Trường hợp chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT do đó đều bị xử phạt, cụ thể:


1. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp:


Theo NĐ 95/2013/NĐ - CP ban hành ngày 22/08/2013 và chính thức có hiệu lực ngày 10/10/2013 quy định rõ mức xử phạt vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN:


- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.


- Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:


a) Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.


b) Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN.


c) Đóng BHXH bắt buộc, BHTN không đúng mức quy định.


- Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.


2. Bảo hiểm y tế:


Mức xử phạt bằng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (hiện tại lãi suất cơ bản vẫn đang áp dụng ở mức 9%/năm).

 

Chúc các bạn thành công! 

Thông tin khác
Tin tức