Trang chủ / Vi phạm hành chính về thuế bị xử phạt như thế nào?

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

 

Những hình thức xử phạt nào được áp dụng cho các doanh nghiệp vi phạm hành chính về thuế? Hãy cùng Đông Tây Online tìm hiểu chi tiết về các mức độ xử phạt ấy nhé!

 

các quy định xử phạt hành chính

 

1. Phạt cảnh cáo

 

Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.


2. Phạt tiền

 

a) Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế:


Khi tổ chức có hành vi vi phạm thủ tục thuế thì sẽ bị phạt tiền tối đa không quá 200 triệu đồng.


Cá nhân có hành vi vi phạm thủ tục thuế thì chỉ bị phạt bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính (Được quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định 129/2013/NĐ-CP).


Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết giảm nhẹ lại vừa có tình tiết tăng nặng thì xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.


Sau khi giảm trừ theo nguyên tắc trên, nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền.


Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó.


Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì mỗi tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng được tính giảm hoặc tăng 20% mức phạt trung bình của khung phạt tiền.


b) Đối với hành vi gian lận hoặc trốn thuế:


Sẽ phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế gian lận, trốn (theo quy định tại Điều 11 Nghị định 129/2013/NĐ-CP) là mức phạt tiền áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức, còn mức phạt tiền đối với cá nhân thì chỉ bằng 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức.


c) Đối với hành vi khai sai dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn hoặc thiếu số tiền thuế phải nộp:


Phạt 20% số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn hoặc số tiền thuế phải nộp, áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức và cá nhân.

 

d) Phạt tiền tương ứng với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 129/2013/NĐ-CP.


Ngoài ra người nộp thuế cũng cần quan tâm:


Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế:


1. Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.


2. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.

 

Chúc các bạn may mắn! 

Thông tin khác
Tin tức