Trang chủ / Nội dung cần lưu ý trong luật Doanh nghiệp 2014 hiệu lực từ 1/7/2015

ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI HIỆU LỰC
NGÀY 1/7/2015


Luật thay đổi trong kinh doanh đã được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2014 và chính thức hiệu lực vào 1/7/2015 mang đến tinh thần mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Những thông tin của các luật mới thực sự tạo bước đột phá về thể chế kinh tế và kỳ vọng về tương lai của một nền kinh tế phát triển.

 

điểm lưu ý trong thay đổi luật doanh nghiệp 2014


Luật Doanh nghiệp 2014 đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới đã phần nào tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường kinh doanh phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Dưới đây là những điểm thay đổi mới quan trọng trong việc đăng ký doanh nghiệp (DN), chi nhánh, văn phòng đại diện:


1. Thay đổi trong việc Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện


Theo luật mới, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký DN, việc đăng ký thành lập DN, hồ sơ đăng ký thành lập DN thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 Luật Doanh nghiệp 2014. Còn trình tự, thủ tục đăng ký thành lập DN thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014.


Thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được rút ngắn từ 5 ngày làm việc (theo luật Doanh nghiệp 2005) xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.


2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện


Trường hợp DN đăng ký thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký DN phải thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định tương ứng tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.


Thêm vào đó, trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp.


3. Thông báo thay đổi về mẫu con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện


Theo quy định tại điều 44 luật Doanh nghiệp 2014, thay vì phải đăng ký với cơ quan công an như luật cũ, doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng con dấu chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN. Quy định này giúp doanh nghiệp giải quyết được các thủ tục đăng ký rườm rà, tốn nhiều thời gian đi lại và tiết kiệm nhiều chi phí.


4. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện


Đối với trường hợp giải thể DN thì hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể DN thực hiện theo quy định tại Điều 202, 203, 204 Luật Doanh nghiệp 2014; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.


Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của DN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của DN....


5. Tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi DN, chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động...


6. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện


Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh và thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.


Ngoài ra, luật mới còn hướng dẫn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN đối với DN hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), giấy phép đầu tư.


Về tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký DN theo quy trình tác nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN.Truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn để tải các Biểu mẫu về đăng ký DN và công khai Biểu mẫu tại nơi tiếp nhận hồ sơ để DN biết, thực hiện.


Đồng thời cử cán bộ Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người thành lập DN và DN về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký DN để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 kể từ ngày 1/7/2015./.

Tin tức khác
Tin tức