Trang chủ / Quy định về việc thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HOẶC CHI NHÁNH

 

Trong xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, hàng loạt các công ty nước ngoài muốn đến Việt Nam để tìm hiểu thị trường và mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ các quy định về việc thành lập văn phòng đại diện cũng như chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.


Ở bài viết này, Đông Tây Online sẽ cung cấp các thông tin yêu cầu khi tiến hành đăng ký thành lập căn phòng đại điện cũng như các thủ tục cần làm:


Văn phòng đại diện

 

I. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc nước ngoài, thực hiện xúc tiến các hoạt động thương mại mà pháp luật cho phép.


1. Điều kiện để thành lập văn phòng đại diện

 

 - Công ty nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:


+ Là công ty được Pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.

 

+ Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của công ty.


2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

 

Hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký.


+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của công ty nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.


+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.


+ Bản sao điều lệ hoạt động của công ty đối với công ty nước ngoài là các tổ chức kinh tế.


II. THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

 
Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.


1. Điều kiện để thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam


- Công ty nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:


+ Là công ty được pháp luật nước nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.


+ Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.


2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh

 

Hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký.


+ Bản sao Điều lệ hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của công ty nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm.


+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

 

Chúc các bạn thành công!

Tin tức khác
Tin tức