Trang chủ / Tư vấn chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần

 TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊN LOẠI HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  

Sau một thời gian kinh doanh nếu bạn có nhu cầu chuyển loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần nhưng chưa biết bắt đầu tư, Đông Tây Online xin tư vấn miễn phí cho bạn các công việc cần làm.


Lưu ý: Khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, bạn phải thực hiện các thủ tục theo trình tự: chuyển từ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sang loại hình Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên; chuyển từ công ty TNHH lên công ty cổ phần.

 

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.


I. Chuyển đổi từ DNTN sang loại hình CÔng ty TNHH Hai Thành Viên trở lên:


Hồ sơ theo Quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp và mẫu hồ sơ quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành bao gồm:


1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (Mẫu quy định);

 

2- Điều lệ công ty TNHH hai thành viên;

 

3- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

 

4- Danh sách thành viên (Mẫu quy định);

 

5- Bản sao hợp lệ một số giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật: CMND hoặc hộ chiếu;

 

6- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

 

7- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

 

8- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

 

9- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của DNTN;

 

Sau đó bạn tiến hành thực hiện thủ tục cấp đối con dấu và thông báo đến cơ quan quản lý thuế về việc chuyển đồi loại hình Doanh nghiệp.

 

II. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty Cổ phần

 

Hồ sơ cũng quy định tại NĐ 43 và Thông tư 14/2010/TT-BKH

 

 1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (mẫu quy định);

 

2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) ;

 

3- Bản sao y nội bộ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (có chữ ký của các thành viên dự họp);

 

4- Điều lệ công ty Cổ phần có chữ ký của các cổ đông;

 

5- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông (mẫu quy định) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:

 

6- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư;

 

7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH;


Sau đó bạn tiến hành thực hiện thủ tục cấp đối con dấu và thông báo đến cơ quan quản lý thuế về việc chuyển đồi loại hình Doanh nghiệp.


Sau khi thực hiện xong các thủ tục và thông báo đến cơ quan thuế thì tài sản cố định, và hàng hóa sẽ chuyển từ DNTN sang công ty Cổ phần. Tuy nhiên, đối với công nợ như đã nêu trên phần hồ sơ chuyển từ DNTN sang Công ty TNHH thì Chủ Doanh nghiệp tư nhân phải cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;


Các thành viên của Công ty TNHH (sau là Cổ đông sang lập Công ty Cổ phần) phải thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; Cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

 

Chúc các bạn thành công!

Tin tức khác
Tin tức